Những sự thật đáng kinh ngạc về nhà chọc trời

You may also like...

1 Response

  1. August 13, 2020

    […] cổ xưa được kể lại. Toàn bộ nhân loại đã thống nhất đưa ra quyết định xây một toàn nhà cao đến tận trời để bày tỏ sự kiêu ngạo thành quả trí khôn ngoan của mình. Lúc đó Thượng […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *