Sẽ ra sao nếu bạn bị biệt giam 30 ngày trong bóng tối

You may also like...

1 Response

  1. Vân says:

    Căn bản là anh ta không những không tiếp xúc với ai, mà còn sống trong bóng tối hoàn toàn nữa, nên thử thách này không chứng mình được cho mệnh đề “con người là một sinh vật xã hội”. Bởi cơ chế sinh học của con người cũng không thể thiếu ánh sáng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *