Những bức ảnh đằng sau luật lệ đáng sợ của giáo phái đa thê Mormon

You may also like...

1 Response

  1. July 9, 2019

    […] ngoại lệ: Nhà thờ Latter Day Saints, những người theo đạo còn được gọi là Mặc Môn. Cựu chủ tịch của Giáo hội Latter Day Saints là Warren Steed Jeffs rất đồng ý […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *