Category: Vũ trụ

0

Mặt trời không hề đứng yên!

Rất nhiều người trong chúng ta tưởng tượng rằng mặt trời đứng yên còn trái đất và các hành tinh quanh chung quanh nó. Hiểu lầm này cũng giống như nhiều người không hề...